دستاوردها

 
اهم دستاوردهای بدست آمده طی سالهای 93 الی 97 عبارتند از:

 • کسب رتبه سوم و دریافت نشان برنز بازار بدهی در میان کارگزاران عضو کنفدراسیون آسیا و اروپا( FEAS )در سال 2019
 • کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397
 • کسب کرسی در هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال 1397
 • عضویت و ریاست در 5 کارگروه تخصصی کانون کارگزاران شامل: امور معاملات و پایاپای کالا، کارگروه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری، امورمعاملات و پس از معاملات سهام، فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین مالی
 • کسب مقام دوم در بازار بدهی و مقام سوم در بازار سهام میان کارگزاران پذیرفته شده در فرابورس ایران، از طرف کنفدراسیون بورسهای آسیا و اروپا(2019 FEAS)
 • کسب مقام فعالترین کارگزار در اخذ مجوز برای سرمایه گذاران خارجی در سال 1397
 • کسب مقام، میان سه کارگزار برتر از طرف شرکت فرابورس ایران و معرفی به کنفدراسیون بورس های آسیا و اروپا (2018 FEAS)
 • کسب مقام فعالترین کارگزاری در بیشترین تعداد کدهای معامله شده در بورس اوراق بهادار در سال 1396
 • کسب مقام فعالترین کارگزاری از لحاظ تعداد مجوز سرمایه گذاری خارجی اخذ شده در سال1396
 • کسب مقام فعالترین کارگزاری در داشتن بالاترین تعداد مشتریان در سال 1394
 • کسب مقام فعالترین کارگزاری در داشتن بالاترین تعداد مشتریان در سال 1395
 • کسب مقام فعالترین کارگزاری در بیشترین دفعات معاملات در سال 1394
 • کسب و حفظ رتبه" الف"و کسب جایگاه در میان سه کارگزار برتر بانکی
 • کسب و حفظ رتبه" الف" در معاملات بورس کالا