سهامداران

ترکيب سهامداران شرکت کارگزاری بانک مسکن، در تاريخ 1396/06/15 به شرح جدول زير است:
 
ردیف نام سهامداران درصد سهام
1 شرکت گروه سرمايه‌گذاری بانک مسکن (سهامي عام) %89.996
2 شرکت خدمات بیمه تکایار (سهامي خاص) %5
3 شرکت سرمايه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامي خاص) %5
4 شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن (سهامي عام) %0.001
5 شرکت عمراني مسکن گستر (سهامي خاص) %0.001
6 شرکت مهندسين مشاور سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي خاص) %0.001
7 شرکت بازرگاني سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي خاص) %0.001
  مجموع سهام 100%