به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ وزارت اقتصاد یک‌سوم منابع ۵۷۰هزارمیلیارد تومانی بودجه ۱۳۹۹ را از طریق بازار سرمایه تأمین کرده است.

بررسی گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی انجام شده است.
بر این اساس در بخش انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، شامل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام، ۴۳٫۷ هزار میلیارد تومان اخزا، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت، ۲٫۸ هزار میلیارد تومان سلف موازی استاندارد، تأمین شده است.
از سوی دیگر ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش واحدهای دو صندق دارا یکم و پالایش، ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان عرضه تدریجی سهام،‌ ۶هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام و در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام تأمین مالی انجام شد.
بررسی سندی که از سوی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد،‌ مالیات نقل و انتقال سهام نیز عایدی ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دولت در پی داشته است.منبع: تسنیم