اعضای هیئت مدیره

 
محمدحسن قانع
رئیس هیئت مدیره

 

 • کارشناسی ارشد علوم بانکی
 • عضو هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه بانک مسکن
 • رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن

 

محمد مهدي بحرالعلوم
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • عضویت پیوسته انجمن حسابداری ایران از سال 1389
 • احراز شرایط نخبگی و عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 1388
 • کسب رتبه اول میان دانشجویان دکتری مدیریت مالی ورودی 90 دانشگاه علامه طباطبایی
 • کسب رتبه اول میان دانشجویان ارشد MBA ورودی 85 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن
 • عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 • مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان
 • مشاور مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

 

میثم باقری
عضو هیئت مدیره

 

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • کسب مقام سوم در نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی کشور
 • مدرس مدیریت مالی و اقتصاد کلان در دانشگاه های علامه طباطبایی و الزهرا
 • مدرس کانون کارگزاران بورس ایران
 • عضو موظف هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن
 • مدیر بورس کالا و انرژی در شرکت کارگزاری بانک مسکن
 • مشاور مدیرعامل کارگزاری پگاه یاوران نوین در امور کالا
 • عضو هیئت امنا انجمن دانش آموختگان دانشگاه شاهد
 • عضو کارگروه تسویه و پایاپای کانون کارگزارن
 • موسس پایگاه تحلیلی - تخصصی کالا و انرژی
 • مدیر بورس کالا در شرکت کارگزاری پگاه یاوران
 • رئیس معاملات کارگزاری بهمن
 • عضو کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران

 

مصطفی سراج
عضو هیئت مدیره

 

 • دکتری مدیریت مالی
 • عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن
 • رئیس اداره تطبیق بانک اقتصاد نوین
 • مدرس مدیریت ریسک مالی دانشگاه خاتم
 • مجری پروژه های مخابرات در صنعت برق شرکت موج نیرو

 

سید مصطفی رضوی
عضو هیئت مدیره

 

 • دکتری مدیریت
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار