مجوزها

 
کارگزاری مسکن از آغاز فعالیت خود تاکنون، همواره سعی در متنوع سازی خدمات قابل ارائه به مشتریان داشته و در این راستا به دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت ارائه این خدمات پرداخته است.


 • مجوز معاملات اوراق تامین مالی
 • مجوز معاملات کالا
 • مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
 • مجور معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
 • مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار
 • مجوز مشاور پذیرش
 • مجوز معاملات بر خط
 • مجوز مرکز تماس
 • مجوز معاملات نفت در بورس انرژی
 • مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • مجوز معاملات سلف موازی استاندارد سیمان، گواهی سپرده کالایی فلزات