• سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
  • گزارشات
  • 1423 بازیدکننده

۱. مقدمه:

در این گزارش تحلیلی مختصر و مفید درباره بازارهای جهانی محصولات تولیدی پتروشیمی بوعلی سینا منتهی به ۲۲-۰۲-۹۶ حضورتان تقدیم میگردد.

۲. تحلیل بازار خارجی:

۲.۱) تحلیل تقاضای محصولات تولیدی پتروشیمی بوعلی سینا:

باید گفت برای تحلیل تقاضا محصولات این مجتمع در ابتدا قیمتهای بازارهای جهانی که از طریق نشریه پلتس و آیسیس استخراج میگردد مورد بررسی قرار گرفته و بعد در ادامه دلیل استقبال و عدم استقبال از این کالاها و همچنین پیش بینی روند قیمتی حضورتان بیان میشود.

بررسی قیمتهای جهانی بنزن از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

طبق قیمت جهانی از نشریه پلتس مورخ ۲۲/۰۲/۹۶ همانطور که مشاهده میشود در هفته های اخیر سیر نزولی را همچنان دارد.

قیمت جهانی بنزن از نشریه آیسیس (قیمت هفتگی)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

هم چنین بر طبق نشریه آیسیس منتهی به ۲۲/۰۲/۹۶ کالای بنزن در تمامی مناطق سیر نزولی قیمتی داشته است.

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی از ابتدای آبان ماه آورده می شود.

کالای بنزن – FOB کره جنوبی

همانطور که مشاهده میشود کالای بنزن در تاریخ ۲۳/ ۱۱ /۹۵ به بیشترین قیمت خود رسیده است و بعد از آن روند نزولی داشته است.

کالای بنزن –CFR چین

همانطور که می بینیم در منطقع CFRچین بعداز روند صعودی در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۵ ، روند نزولی را شروع کرده است.

بررسی قیمتهای جهانی ارتوزایلین از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

همانطور که میبینیم این کالا در تاریخ ۲۲-۰۲-۹۶ روند منفی داشته است.

بررسی قیمتهای جهانی ارتوزایلین از نشریه آیسیس (قیمت هفتگی)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

بر طبق نشریه آیسیس هفتگی منتهی به مورخ ۲۳/۰۲/۹۶ قیمت ارتوزایلین در هر دو منطقه مانند هفته گذشته تغییرات نداشته است.

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی تقریبا دوماهه از ابتدای آبان ماه آورده میشود.

گالای ارتوزایلین- CFR جنوب شرق آسیا

همانطور که مشاهده میکنیم این کالا در منطقه جنوب شرق اسیا درداخل کانال نزولی قرار دارد .

بررسی قیمتهای جهانی پارازایلین از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

پارازایلین در تمامی مناطق طبق اعلام نشریه پلتس در تاریخ ۲۲-۰۲-۹۶ تغییرات نزولی داشته است.

بررسی قیمتهای جهانی پارازایلین از نشریه آیسیس (قیمت هفتگی)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

طبق اعلام نشریه آیسیس کالای پارازایلین در تمامی مناطق با کاهش همراه بوده است.

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی تقریبا دوماهه از ابتدای آبان ماه آورده میشود.

کالای پارازایلین- FOB کره جنوبی

طبق نمودار فوق کالا در روند نزولی قرار دارد.

کالای پارازایلین- CFR منطقه جنوب شرق آسیا

در ادامه نیز تمامی قیمتهای جهانی از نشریه آیسیس به همراه نمودار و تحلیل حضورتان ارائه میشود.

کالای بنزن – ICIS –ASIA PACIFIC

همانطور که میبینیم قیمتهای بنزن در قیمتهای نقدی نزولی بوده است. همچنین قیمتهای نقدی که در روز جمعه بسته شده است با افزایش همراه بوده است.

کالای بنزن –ICIS EUROPE

کالای پازایلین – ICIS ASIA PACIFIC

جدول بالا روند روبه بالا در قیمتهای بسته شده در روز جمعه را نشان میدهد و در قیمتهای بازه هفتگی روند همچنان نزولی را مشاهده میکنیم.

ICIS ASIA PACIFIC

نمودار فوق رابطه بین پارازایلین و اسید ترفتالیک را نشان میدهد که هر دو روند نزولی را نشان میدهد.

۳. نتیجه گیری:

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهانی در هفته گذشته :
شاخص مالی در بازارهای آسیایی در هفته گذشته رشد اندکی داشتند.
شاخص مالی در بازارهای آسیایی در هفته گذشته رشد اندکی داشتند.
شاخص های مالی در بازارهای اروپا رشد کردند.
شاخص های مالی در بازارهای آمریکا نوسان محدودی داشتند و سرمایه گذاران ترجیح دادند با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
روز جمعه در پایان معاملات هفته گذشته در بازارهای جهان قیمت نفت برنت و نفت آمریکا اندکی افزایش یافتند.
در هفته گذشته قیمت مواد خام و شاخص های مالی در بازارهای بزرگ تغییرات بزرگی نداشتند.
همچنین در هفته گذشته ارزش دلار نوسان محدودی داشته است.
در بازار نفت بعد از افت قیمتها، شاهد افزایش نرخ ها بودیم و این خود دلیلی است که بازارهای جهانی خود را برای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی آماده کرده اند.
انتظار میرود همین روال برای قیمتهای محصولات تا پایان ماه رمضان ادامه داشته باشد. و بازار نسبتا با ثباتی را داشته باشیم.

در پایان باید گفت تمامی این تحلیل ها و آمارهای بیان شده برگرفته از سایت بورس کالای ایران WWW.IME.CO.IRو سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM با همکاری تیم تحلیلی کارگزاری بانک مسکن میباشد.

تهیه و تنظیم تحلیل:

مینو معین الدینی – رئیس واحد معاملات کالایی کارگزاری بانک مسکن

واحد بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک مسکن