• پنج شنبه 29 تیر 1396
  • گزارشات
  • 903 بازیدکننده

۱. مقدمه:

در این گزارش تحلیلی مختصر و مفید درباره بازارهای جهانی برخی محصولات شیمیایی منتهی به ۲۹-۰۴-۹۶ حضورتان تقدیم میگردد.

۲. تحلیل بازار خارجی:

۲.۱) تحلیل تقاضای محصولات:

باید گفت برای تحلیل تقاضا محصولات این مجتمع در ابتدا قیمتهای بازارهای جهانی که از طریق نشریه پلتس و آیسیس استخراج میگردد مورد بررسی قرار گرفته و بعد در ادامه دلیل استقبال و عدم استقبال از این کالاها و همچنین پیش بینی روند قیمتی حضورتان بیان میشود.

بررسی قیمتهای جهانی بنزن از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

طبق قیمت جهانی از نشریه پلتس هفتگی منهتی به ۳۱/۰۴/۹۶ همانطور که مشاهده میشود در این هفته مجدد در مدار صعود قرار گرفته است.

قیمت جهانی بنزن از نشریه آیسیس (قیمت هفتگی)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

هم چنین بر طبق نشریه آیسیس منتهی به ۳۱/۰۴/۹۶ کالای بنزن در تمامی مناطق دوباره رو به افزایش است .

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی از ابتدای آبان ماه آورده میشود.

کالای بنزن – FOB کره جنوبی

همانطور که مشاهده میشود کالای بنزن در تاریخ ۲۳/ ۱۱ /۹۵ به بیشترین قیمت خود رسیده است و بعد از آن در کانال نزولی قرار گرفته است و دوباره کمی مثبت شده است.

کالای بنزن –CFR چین

همانطور که می بینیم در منطقع CFR چین بعد از کاهش در هفته گذشته کمی مثبت شده است.

بررسی قیمتهای جهانی ارتوزایلین از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

بر طبق نشریه آیسیس هفتگی منتهی به مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ قیمت ارتوزایلین در هر دو منطقه هیچ تغییری نداشته است.

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی تقریبا دوماهه از ابتدای آبان ماه آورده میشود.

گالای ارتوزایلین- CFR جنوب شرق آسیا

همانطور که مشاهده میکنیم این کالا در منطقه جنوب شرق اسیا پس از سیر نزولی ، چند هفته بدون تغییرات بوده است.

بررسی قیمتهای جهانی پارازایلین از نشریه پلتس (قیمت روزانه)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

پارازایلین در تمامی مناطق طبق اعلام نشریه پلتس در هفته منتهی به ۳۱/۰۴/۹۶ با افزایش همراه بوده است.

بررسی قیمتهای جهانی پارازایلین از نشریه آیسیس (قیمت هفتگی)

(تمامی قیمتها معتبر و برگرفته از سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM میباشد.)

طبق اعلام نشریه آیسیس کالای پارازایلین در تمامی مناطق کمی مثبت بوده است.

در ادامه نمودارهای آن در بازه زمانی تقریبا دوماهه از ابتدای آبان ماه آورده میشود.

کالای پارازایلین- FOB کره جنوبی

طبق نمودار فوق کالا در یک کانال صعودی قرار گرفته است.

کالای پارازایلین- CFR منطقه جنوب شرق آسیا

در ادامه نیز تمامی قیمتهای جهانی از نشریه آیسیس به همراه نمودار و تحلیل حضورتان ارائه میشود.

کالای بنزن – ICIS –ASIA PACIFIC

همانطور که میبینیم قیمتهای بنزن در قیمتهای نقدی هفتگی صعودی بوده است. همچنین قیمتهای نقدی که در روز جمعه بسته شده است با افزایش همراه بوده است.

کالای بنزن –ICIS EUROPE

کالای پازایلین – ICIS ASIA PACIFIC

جدول بالا روند روبه بالا در قیمتهای بسته شده در روز جمعه را نشان میدهد و در قیمتهای بازه هفتگی روند افزایشی را مشاهده میکنیم.

ICIS ASIA PACIFIC

نمودار فوق رابطه بین پارازایلین و اسید ترفتالیک را نشان میدهد که هر دو روند یکسان و روبه بالا را نشان میدهد.

۳. نتیجه گیری:

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهانی در هفته گذشته :
روز جمعه در پایان معاملات هفته در بازارهای جهانی قیمت نفت برنت و قیمت آمریکا کاهش یافت.
در روز جمعه شاخص های مالی در بازارهای آسیا کاهش داشته است .
در روز گذشته جمعه نیز شاخص های مالی در بازارهای اروپا روند نزولی داشته است .
روز گذشته جمعه شاخص های مالی در آمریکا کاهش داشته است.
در هفته گذشته در بورس کالای ایران حجم معاملات مواد پلیمری با ۹٫۹ درصد کاهش و ارزش معاملات انجام شده با ۸٫۲ درصد کاهش همراه بوده است.
همچنین حجم معاملات مواد شیمیایی با ۱٫۸ درصد کاهش و ارزش معاملات انجام شده با ۹٫۳ درصد کاهش همراه بوده است.

در پایان باید گفت تمامی این تحلیل ها و آمارهای بیان شده برگرفته از سایت بورس کالای ایران WWW.IME.CO.IR و سایت تحلیلی IME ANALYSIS.COM با همکاری تیم تحلیلی کارگزاری بانک مسکن میباشد.

تهیه و تنظیم تحلیل:

مینو معین الدینی – رئیس واحد معاملات کالایی کارگزاری بانک مسکن

واحد بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک مسکن