شرکت کارگزاری بانک مسکن با نهایت تأسف و تأثر فاجعه نابهنگام سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را بر روی خاک میهنمان و فوت غم انگیز 176 مسافر و خدمه پرواز را به تمامی مردمان سرزمین مان، تمامی خانواده های داغدار ایرانی و غیر ایرانی و تمامی مردم کشورهای داغدار تسلیت عرض می نماید.
به امید روزهای روشن