• سه شنبه 15 بهمن 1398
  • آموزش
  • 727 بازیدکننده

شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار(۱)، کدی است که به اوراق بهادار قابل معامله در سطح بین المللی هویت و شناسه مشخص می دهد. این شناسه در تمام بازارهای پیشروی جهانی در فرآیندهای تسویه و تولیت حساب مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره شناسه بین المللی اوراق بهادار

شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار بخشی از استاندارد ISO۶۱۶۶ (۲)  است و به منظور شناسایی اوراق بهادار و ابزارهای مالی (۳) مورد استفاده قرار می گیرد.  این شناسه، کدی است که به اوراق بهادار قابل معامله در سطح بین المللی هویت و شناسه مشخص می دهد. این شناسه در تمام بازارهای پیشروی جهانی در فرآیندهای تسویه و تولیت حساب مورد استفاده قرار می گیرد.

این شناسه شامل ۱۲ حرف الفبا و عدد است  که ساختار آن  به شرح ذیل است:

-دو حرف ابتدایی مربوط به کد کشور است که با استاندارد بین المللی ISO۳۱۶۶(۴) مطابق است و ۹ حرف بعدی اعداد پایه هستند، که می تواند شامل اعداد ملی باشند. ساختار و اندازه این اعداد توسط NNA(۵) هر کشور تعیین می شود. حرف آخر هم، یک رقم بررسی است.

هدف از ISIN هویت بخشی و یکپارچه سازی اوراق بهادار است تا ویژگی های اوراق بهادار از جمله ویژگی ذاتی، مشروعیت یا فرآیند جابجایی آن پنهان بماند.


شماره طبقه بندی ابزار مالی:

کد CFI  (طبقه بندی ابزارهای مالی) مطابق استاندارد  ISO۱۰۹۶۲(۶)  تهیه شده است.

کد CFI از۶ حرف الفبا و عدد تشکیل شده است که بین ابزارهای مالی و اوراق بهادار بر اساس ویژگی آنها تمایز ایجاد می کند.

-اولین حرف بیانگر این است که ابزار به کدام دسته تعلق دارد: سهام ، اوراق قرضه، وارانت یا حق تقدم، اختیار معامله، قرارداد آتی یا غیره.

-حرف دوم به گروه های خاص در هر دسته اشاره دارد. برای مثال زیر مجموعه دسته سهام : سهام عادی، سهام ممتاز، واحد صندوق ها و غیره است. همچنین می توان برای زیر مجموعه ابزارهای بدهی؛ مواردی مانند اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل، ابزارهای بازار پول و غیره را نام برد.

-چهار رقم بعدی به ویژگی اصلی گروه ها اشاره دارد. برای مثال، در مورد سهام می توان به، دارای حق رای یا بدون آن، محدودیت های خاص، وضعیت پرداخت سود سهام و غیره و در مورد اوراق بدهی؛ نوع بهره (ثابت یا متغیر)، ضمانت، نوع سررسید و غیره اشاره کرد.

CFI با در نظرگرفتن طبقه بندی اوراق بهادار ، اعتماد سرمایه گذاران را در راستای اهداف نهاد ناظر افزایش می دهد و در جذب سرمایه گذاران خارجی ، به خصوص موسسات مالی بین المللی نقش مهمی ایفا می کند.

------------------------------------

ISIN: International Securities Identification Number .(۱) 

.(۲) ایزو ۶۱۶۶ ساختار یک شماره شناسایی بین المللی اوراق بهادار (ISIN) را تعریف می کند
 CFI: Classification of Financial Instruments .(۳)

.(۴) ایزو ۳۱۶۶ استانداردی است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تدوین شده‌ است. هدف این استاندارد تخصیص کدی منحصربه‌فرد به هر کشور، مناطق جغرافیایی مهم و زیرمجموعه‌های آنها (مانند استان و ایالت) است.

NNA: National Numbering Agency.(۵)

 .(۶) ایزو ۱۰۹۶۲ ساختار و قالب طبقه بندی ابزارهای مالی مصوب سازمان بین المللی استاندارد را تعریف می کند.