• یکشنبه 27 بهمن 1398
  • آموزش
  • 865 بازیدکننده

سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار بورس با استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری امکان پذیر است. در این نیم‌نگاه بورسی، ۱۱ صندوق سرمایه گذاری برتر را به شما معرفی می‌کنیم.

صندوق‌های سرمایه گذاری

۱ – صندوق‎ سرمایه گذاری با درآمد ثابت

در این صندوق‌های سرمایه گذاری، افراد می‌توانند در بازه‌های زمانی ماهانه یا سه ماهه سود ثابتی دریافت کنند.

۲ - صندوق‌ سرمایه گذاری سهامی

این صندوق‌ها واریز ماهانه سود ندارند و ریسک سرمایه گذاری در آنها بالا است. اما میزان سودی که به سرمایه‌گذار می‌دهند بسیار بیشتر از صندوق‌های با درآمد ثابت است.

۳ – صندوق‌ سرمایه گذاری مختلط

سرمایه این صندوق‌ها در سهام و صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌شود.

۴ – صندوق‌ سرمایه گذاری در طلا

روشی برای سرمایه گذاری غیر مستقیم روی طلا است.

۵ - صندوق سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان

در این صندوق، سرمایه کوچک افراد با هدف سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی جمع‌آوری می‌شود.

۶ - صندوق سرمایه گذاری پروژه

صندوق‌هایی هستند که منابع مالی سرمایه‌گذاران را برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی، معدنی، نفت و... جذب می‌کنند.

۷ - صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

سرمایه گذاری در این صندوق‌ها با هدف‌های خیرخواهانه انجام می‌شود. به این ترتیب که سود به دست آمده از این سرمایه گذاری به بخش‌هایی مانند حمایت از ورزش و غیره تعلق می‌گیرد.

۸ - صندوق سرمایه گذاری جسورانه

صندوق‌هایی هستند که روی ایده‌ها و کسب‌ و کارهای نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته امکان ورشکستگی و از بین رفتن سرمایه در این صندوق‌ها بسیار بالا است.

۹ - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی

نوع تخصصی از صندوق‌ها هستند که بازار گردانی سهام شرکت یا صنعت خاصی را بر عهده‌ دارند.

۱۰ - صندوق سرمایه گذاری شاخصی

منابع مالی جمع‌آوری ‌شده در این صندوق‌ها درست به شکلی سرمایه‌گذاری می‌شوند که عملکردی مشابه با عملکرد یکی از شاخص‌های بازار سرمایه را به دست آورند؛ نه کمتر و نه بیشتر.

۱۱ – صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

اگر صندوقی علاوه بر سرمایه گذاری روی اوراق بهادار تصمیم بگیرد که به طور مستقیم و به عنوان یک شرکت بورسی وارد بازار سرمایه شود، آن‌گاه به یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تبدیل می‌شود.