• سه شنبه 27 اسفند 1398
  • آموزش
  • 891 بازیدکننده

باید توجه داشت وقتی سهامدار بورس تحت هیجانات قرار می گیرد ممکن است استراتژی خود را تغییر دهد و این همان نقطه شکست حساب می شود. افرادی که مدام استراتژی های خود را تغییر می دهند قطعا در بازار بورس در بلند مدت به یک بازنده تبدیل خواهند شد.

ناقص ترین استراتژی ها به شرط پایبندی به آن، می توانند سرمایه گذاران را در بازار سرمایه به یک برنده تبدیل کنند. با یک مثال این موضوع را می توان بهتر توضیح داد. فرض کنید سهام شرکت الف را با قیمت پیشنهادی و با رعایت برخی ضروریات از سوی کارشناسان یا با تحلیل شخصی خریداری می کنید و بازه زمانی نگهداری سهم را مثلا 3 ماه مشخص می کنید.

پس از گذشت 3 ماه قیمت سهم از قیمت خرید شما کمتر شده است و مثلا شما متحمل 5% ضرر شده اید. استراتژی شما می گوید در این زمان باید از سهم خارج شد ولی بنا به عادت مرسوم برخی سرمایه گذاران مدت زمان نگهداری سهم را آن قدر افزایش می دهید تا به سود برسید.

گاهی این رویه می تواند با سود هم همراه شود اما شما استراتژی را نقض کرده اید. روی دیگر سکه آن است که پس از گذشت مثلا 1 سال زیان شما به 30% افزایش یافته و این در حالی است که شما می توانستید با زیان کمتر از سهم خارج شده و 9 ماه دیگر در سهامی با بازده مثبت سرمایه گذاری کنید.

برای همین است که ساده ترین استراتژی ها می توانند در بلند مدت به سهامداران سود برسانند. اگر مثال بالا را به خوبی درک کرده باشید و به آن عمل کنید؛ یک خطر بالقوه را از سرمایه خود دور کرده اید.