اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، میزان بازدهی صندوق‌های بادرآمد ثابت  در یک سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴۵ درصد عنوان شده است در حالی که صندوق‌های در سهام در مدت مشابه بازدهی ۵۹ درصدی داشتند.
صندوق‌های مختلط در یک سال گذشته ۴۸ درصد بازدهی و صندوق‌های بازارگردانی نیز ۴۰.۸۳ درصد بازدهی را از آن خود کردند.
در این میان، صندوق‌های کالایی نیز با بازدهی ۴۸.۴۵ درصدی یک سال گذشته را پشت سر گذاشته‌اند.