رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد؛
واریز معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه


به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن تایید خبر روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر واریز معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به حساب معرفی شده این صندوق اعلام کرد: دیروز مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.
محمد ابراهیم آقابابائی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به سنا، گفت: مطابق مصوبه ۱۴۰۰.۲.۷ شورای هماهنگی اقتصادی دولت مقرر بود معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق  تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که در همین راستا مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)