تعداد ۳۰ میلیون سهم شرکت محصولات کاغذی لطیف، چهار‌‌شنبه این هفته(۲ تیر) به‌عنوان ششمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد "لطیف" در فرابورس ایران عرضه می‌شود.
این میزان سهام در محدوده قیمتی 30 هزار تا 32 هزار و 500 ریال برای هر سهم و با سهمیه 50 سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.
همچنین مدیر این عرضه شرکت کارگزاری صبا تامین، متعهدین خرید شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و شرکت کارگزاری صبا تامین هر یک به میزان 25درصد از کل سهام قابل عرضه هستند.
گفتنی است تعداد 30 میلیون سهم شرکت محصولات کاغذی لطیف در حالی چهار‌شنبه این هفته عرضه اولیه می‌شود که از این تعداد، 26میلیون سهم در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد یافت و تعداد 4میلیون سهم این شرکت نیز در روز پس از عرضه اولیه این شرکت به صندوق‌ها با ضریب تخصیصی بازاری هر دارنده واحد صندوق تعلق می‌گیرد.
بر اساس قانون، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می‌پذیرد.