کارگزاری بانک مسکن؛ کارگزار ناظر جایگزین کارگزاری سهام‌گستران شرق


به اطلاع سرمایه‌گذاران بازار سرمایه می‌رساند کارگزاری بانک مسکن کارگزار ناظر جایگزین شرکت کارگزاری سهام‌گستران شرق شد.
این تغییر از سوی کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده و پس از تصویب در سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن