گزارش روزانه واحد تحلیل کارگزاری بانک مسکن در خصوص مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان را می توانید به پیوست این خبر مشاهده بفرمایید.

 منبع: روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن


  دانلود فایل 70 کیلو بایت